Praktische informatie naschoolse huiswerkbegeleiding

Ook dit cursusjaar bieden we twee middagen in de week huiswerkbegeleiding aan. Deze begeleiding is bedoeld voor leerlingen die bij het plannen, leren of maken van huiswerk een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Wat kunt u verwachten?
Niet elke leerling heeft hetzelfde nodig. Er zijn leerlingen die het lastig vinden om zelf aan de slag te gaan en daardoor geholpen zijn met het werken onder toezicht en controle op het werk. Anderen willen ook graag inhoudelijke begeleiding en eventueel wat andere hulp ontvangen.

Daarom proberen we op maat begeleiding te geven. Zo is er toezicht en controle op het maken en leren van huiswerk. Vakinhoudelijke hulp is ook mogelijk.

Door de school worden kosten gemaakt om deze huiswerkbegeleiding te realiseren. Huiswerkbegeleiding is ook echt een extra dienstverlening, daarom moeten we hier wel geld voor vragen. Onze tarieven dekken niet alle kosten; de school levert dus ook een bijdrage. Hierdoor kunnen we aan zoveel mogelijk leerlingen de begeleiding aanbieden.

Organisatie
• De begeleiding vindt plaats binnen de school en in een afgesproken lokaal.
• Computers worden door de school beschikbaar gesteld.
• Twee bevoegde docenten zullen de begeleiding verlenen en organiseren.
• De begeleiding wordt 2 middagen in de week aangeboden, waarschijnlijk maandag en woensdag.
• De tijden zijn van 15:00 - 17:00 uur, bij eerder vrij kan de begeleiding eerder starten.
• Koffie, soep, thee of chocolademelk worden verstrekt.
• De kosten zijn € 100,- per periode.

Voorwaarden
• Het belangrijkste is dat jij geholpen wilt worden; daarom zal er een intakegesprek met je gevoerd worden en wordt vastgesteld welke begeleiding je wilt krijgen.
• Bovendien moet jij elke keer invullen wat jij(!) wilt gaan doen.
• Betaling vindt plaats per periode.
• Je ouders moeten een aanmeldingsformulier ondertekenen, met daarbij een machtiging voor het incasseren van het bedrag.