Decanaat

Jongeren maken tijdens het voortgezet onderwijs een aantal keuzes gericht op hun toekomst. Denk hierbij aan keuzes voor een vakkenpakket, sector, profiel en studie. Binnen het Greijdanus vinden we het belangrijk dat de jongeren met een goede onderbouwing een juiste keuze  kunnen maken. Op het maken van deze keuzes worden de leerlingen voorbereid door een uitgebreid LOB (loopbaan oriëntatie & begeleiding) programma. Naast de leerling zelf, heeft de decaan hierin een belangrijke rol, samen met de mentor. Nog belangrijker is de rol van ouders / verzorgers tijdens de keuzemomenten van uw zoon / dochter.

Het LOB programma is gebaseerd op de vijf loopbaancompetenties:
• Kwaliteitenreflectie (wat kan ik?)
• Motievenreflectie (wat wil ik?)
• Werkexploratie (waar kan ik dat doen?)
• Loopbaansturing (hoe kan ik dat doen?)
• Netwerken (wie kan mij daarbij helpen?)

Terugkerende onderdelen in alle jaren zijn het onderzoeken van je kwaliteiten en valkuilen, wat zijn je vaardigheden, waar liggen je interesses en waar niet en het onderzoeken van de opleidings- en beroepsmogelijkheden.