Bureau van Waarden

Wat vind je leuk om te doen? Welk talent wil je inzetten voor de school? En wat wil je leren? Het Bureau van Waarden is de plek waar je jouw baan als medewerker van Greijdanus vindt.

In februari 2016 is het Bureau van Waarden officieel van start gegaan. Met het Bureau van Waarden wordt de inzet van leerlingen als medewerker van de school gefaciliteerd. Een soort eigen uitzendbureau in school dus.

Het Bureau van waarden is opgezet om: leerlingen een meer gelijkwaardige plek in de school te geven; hun waarde(n) te kunnen inzetten om daarmee te kunnen schitteren op school en in de omgeving; en de Vriendenstichting op alle vestigingen praktisch en zichtbaar te maken. Met als doel dat leerlingen waarde(n) delen, van waarde zijn en daar waardering voor krijgen.

Binnen het Bureau van Waarden maken we zichtbaar welke banen er al voor ‘de leerling als medewerker’ zijn en bieden we ook een aantal nieuwe functies aan. Naar het voorbeeld van de vestiging in Hardenberg zal er bijvoorbeeld ook in Zwolle een ICT helpdesk bemand door leerlingen worden opgezet. Andere banen voor ‘de leerling als medewerker’ zijn PR taken zoals (beeld)reporters, gastdames en -heren bij activiteiten in de school en huiswerkbegeleiding.

Het Bureau van Waarden biedt daarnaast een platform voor andere soorten van inzet. Denk hierbij aan oproepjes en vacatures van schoolkoor en Big Band, voor de Grote Avond, leerlingen die willen helpen bij de organisatie van acties voor goede doelen, etc.

Hoe het Bureau van Waarden werkt
Het Bureau van Waarden heeft een plek op het leerlingenportaal. Hier wordt vraag en aanbod gedeeld en kunnen leerlingen informatie vinden over solliciteren, overeenkomsten en vormen van vergoedingen. Er wordt gewerkt met vrijwilligersovereenkomsten en tijdelijke contracten. Elke vestiging krijgt op termijn een fysieke plek voor het Bureau van Waarden.

Greijdanus Hardenberg is voorloper als het gaat om de inzet van ‘de leerling als medewerker’. Er wordt daar al meer dan een jaar gewerkt met een ICT helpdesk door leerlingen. En zijn de huiswerkgroepen (waar leerlingen uit de bovenbouw ingezet worden om een goede (huis)werksfeer te creëren voor leerlingen uit de onderbouw) een groot succes.

Vanaf schooljaar 2016/2017 gaan er op Greijdanus Zwolle grote groepen leerlingen met Chromebooks werken. Daarom is de eerste prioriteit van het Bureau van Waarden op de Zwolse vestiging om ‘de leerling als medewerker’ te trainen voor het bieden van Chromebook ondersteuning. Ook in Meppel en Enschede worden plannen voor een eigen Bureau van Waarden uitgewerkt.