Identiteit Greijdanus

'Schitteren in Zijn licht'

Greijdanus is een gereformeerde school voor voortgezet onderwijs. We geloven in de God van de Bijbel. We geloven dat God van ons vraagt Hem groot te maken. En om Hem en de mensen naast ons lief te hebben.

We geloven dat we mogen en moeten ‘schitteren in Zijn licht’. Dat kunnen we alleen als we in Christus, de Zoon van God, ontdekken wie we zijn en mogen worden. Dan zien we onze tekortkomingen en onze afhankelijkheid, met aan de andere kant unieke gaven en talenten die ons door God gegeven zijn.

We zien een wereld die Zijn licht nodig heeft. Greijdanus ziet ‘schitteren in Zijn licht’ dan ook als een belofte en een opdracht. Om dit te symboliseren, gebruiken we het beeld van een diamant. De school, leerlingen en medewerkers weerkaatsen het Licht. Geïnspireerd door zijn Geest maken ze het in allerlei facetten zichtbaar.

In de diamant maakt het licht kleuren zichtbaar. Deze staan voor de waarden van onze school: ‘groeien’, ‘verschil’, ‘samen’, ‘dienstbaar’ en ‘verantwoordelijk’, met als mengkleur ‘genieten’. Zo vertalen we het Licht op onze school en kleuren we ons onderwijs.

In de spiegeling van het Licht mogen we zien hoe mooi we al zijn. Door reflectie willen we leren hoe we voor en dankzij andere mensen, binnen en buiten de school, steeds meer kunnen stralen. ‘Schitteren in Zijn licht’ is Gods belofte aan ons en ons antwoord aan onze Vader, die naar ons omziet.