Schoolvereniging in liquidatie

 

Na ruim 55 jaar zijn de verschillende functies van de schoolvereniging op andere manieren geborgd. Dit heeft ertoe geleid dat de vereniging in de vorm van de laatste jaren niet meer het voertuig is voor de oorspronkelijke doelen. Op 14 juni 2017 is daarom in een tweede Algemene Ledenvergadering unaniem besloten de Gereformeerde Schoolvereniging Prof.dr. S. Greijdanus, 800824155, per 31 juli 2017 te ontbinden.

In deze vergadering is ook besloten het batig saldo van de schoolvereniging ter beschikking te laten komen van de Stichting Vrienden van Greijdanus. Als vereffenaar van de vereniging is de heer M. Pool, voormalig bestuurslid, aangewezen.

De leden van de schoolvereniging zijn per 31 juli 2017 Vriend van Greijdanus geworden. Wie zich hiervan alsnog wil laten uitschrijven, kan dit per mail kenbaar maken aan de vriendenstichting: vrienden@greijdanus.nl.