GO|ON

In 2009 hebben de verenigingen voor gereformeerd primair onderwijs Accretio, De Zevenster en De Oosthoek met het Greijdanus de handen ineen geslagen. Samen willen we de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs optimaliseren en goed gereformeerd onderwijs bieden voor iedere leerling.

Om aan die doelstellingen beter invulling te kunnen geven zijn we intensief gaan samenwerken, georganiseerd in een samenwerkingsverband dat de naam ‘GO|ON’ heeft gekregen. Een samenwerking die vruchtbaar blijkt te zijn.

GO|ON is de afkorting van 'Gereformeerd Onderwijs Oost-Nederland', maar staat door de vertaling (vrij vertaald 'ga door') en het bijbehorende logo ook symbool voor de samenwerking. Er zit beweging in. Het heeft een doel en streeft daar altijd naar. Het doet een beroep op een actieve houding en het is een aanmoediging. De individuele onderdelen vormen een eenheid die van meerwaarde is.

Meer informatie: www.goon.nl