Strategisch beleid

In Greijdanus zijn we met een prachtige beweging bezig. De christelijke/gereformeerde identiteit krijgt haar doorwerking in steeds meer onderdelen van de school. Ons geloof in de God van de Bijbel heeft betekenis voor de waarden die we hanteren, voor onze kijk op jongeren en medewerkers, voor hoe we school zijn in de maatschappij en voor hoe we ons onderwijs organiseren. Dat doen we met een open oog voor hoe de samenleving verandert en voor wat de samenleving van ons vraagt.

Gestart als een Gereformeerd Vrijgemaakte school zagen we dat kerken en kerkgenootschappen steeds meer op elkaar gingen lijken en de mensen binnen die kerken steeds meer van elkaar gingen verschillen. De eerste aanpassingen waren de verbindingen met meerdere kerkgenootschappen. Begin 2015 is het besluit van kracht geworden de binding met kerkgenootschappen formeel los te laten.

In een eigen identiteitsdocument maken we duidelijk waar we voor staan. Daarin hebben we een opbouw gezocht die gaat van:
• wat we geloven,
• hoe we mede op basis van wat we geloven, meer dan een school willen zijn en hoe we daarin met elkaar willen leren en leven, naar
• welke waarden en overtuigingen ten grondslag liggen aan ons handelen.

Voor de medewerkers hebben we een vertaling gemaakt naar wat we van hen verwachten als rolmodel, leermeester en vertrouwenspersoon.

Lees verder in het strategisch beleidsplan 2018-2019 (rechts).