Personeelsbeleid

 

In het personeelsbeleidsplan Professie & Passie hebben we naast de doelen van het personeelsbeleid beschreven hoe wij inhoudelijk iets willen bereiken: we vieren de professional met passie! Daarom geven we ruimte aan de medewerker die professional is en wil blijven. Hoe we dat definiëren en hoe we dat mogelijk maken staat in deze nota.

We geven het personeelsbeleid vorm vanuit de waarden die we inmiddels breder binnen het Greijdanus gebruiken. Waarden die voor ieder onderdeel in de organisatie op hun eigen manier van toepassing zijn. Het beleidplan is vastgesteld in 2010. In het identiteitsdocument zijn de waarden uitgewerkt voor de hele organisatie. Toegepast op het personeelsbeleid spreken we kernachtig over ‘Professie en passie’.