Drs. M.J. de Jong

De heer De Jong is de voorzitter van het College van Bestuur.

(Neven) functie vanuit Greijdanus:

 • Voorzitter bestuur Stichting Vrienden van Greijdanus

 • Voorzitter DB SWV IJssel Vecht 23.05

 • Lid BLOZ (bestuurlijk platform onderwijs Zwolle)

 • Penningmeester DB SWV NO Overijssel

 • Bestuurslid SWV Twente Oost

 • Lid samenwerkingsverband GO|ON

 • Bestuurslid van het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS)

 • Penningmeester CFA

 • Voorzitter van de themacommissie School&Omgeving van de VO-raad

 • Lid VeldOntwikkelTeam Windesheim schoolleidersopleiding

 • Secretaris Kring Noord (geen rechtspersoon)

 Daarnaast:

 • Actief in verschillende rollen in de Koningskerk (GKv Zwolle Zuid)
   
 • Lid Kenia Mission (DVN/GKv Zwolle Zuid)
   
 • Scheidsrechter voor de jeugd bij voetbalvereniging SVI (Zwolle Zuid)