Mw.drs. S.H. Koning-Klapwijk

 

Mevrouw Koning is lid van de Raad van Toezicht.

 

(Neven)functies:

  • Directeur Academie Pedagogiek en Onderwijs bij hogeschool Saxion
  • Lid Raad van Advies Forum C
  • Lid Raad van Toezicht Meerwegen Scholengroep Amersfoort