Mw.drs. S.H. Koning-Klapwijk

 

Mevrouw Koning is lid van de Raad van Toezicht.

 

(Neven)functies:

  • Bestuursvoorzitter/Algemeen Directeur CPS
  • Lid Raad van Advies Forum C
  • Lid Raad van Toezicht Evangelische Omroep
  • Lid Raad van Toezicht Meerwegen Scholengroep Amersfoort