Jaarverslag 2014

 

Inleiding

‘Schitteren in Zijn licht’ siert als motto het briefpapier, de schoolgidsen, de brochures en de visitekaartjes van Greijdanus. Greijdanus is een school waarin de God van de Bijbel, voor ons heel zichtbaar in de Heer Jezus Christus, het leven richting, doel en rust geeft. In Zijn licht willen we leven. Zijn licht willen we zichtbaar maken. Dat doen we al op heel veel manieren en dat willen we nog beter doen. Vanuit een basis waarin we Christus willen volgen werken we met de waarden groeien, verschil, samen, dienstbaar, verantwoordelijk en genieten. We werken hiermee richting leerlingen, medewerkers, in het onderwijs en als school.

Zo willen we ook een goede school zijn. Waar leerlingen worden voorbereid op het leven en daarin een diploma halen dat past bij hun mogelijkheden. En meer: waar leerlingen en medewerkers het beste uit zichzelf naar boven halen. Kwaliteit is daarmee een thema dat we op alle niveaus en in alle thema’s vorm geven.

Dat hebben we gedaan in een omgeving die sterker in beweging is dan we lange tijd hebben meegemaakt. In het verslagjaar heeft Passend Onderwijs een formele start gemaakt, is de oriëntatie op gepersonaliseerd leren in een stroomversnelling gekomen, is er een sectorakkoord VO waarin de aandacht voor de leerling weer in evenwicht is met de aandacht voor de cijfers, is er een cao afgesloten die de regeldruk in de school weer sterk vergroot, heeft de voorbereiding plaats gevonden van de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten, is een start gemaakt met het gesprek over het curriculum in 2032 enzovoort. De maatschappelijke verwachtingen van het onderwijs zijn hoog.

Daarbinnen willen we als Greijdanus een school zijn waar de onderwijskwaliteit op orde is, waar de school veel meer is dan onderwijs, waar we jonge mensen kansen geven, waar we op een nieuwe manier de verbinding met onze gereformeerde wortels nog beter zichtbaar willen maken – schitteren in Zijn licht op alle niveaus. Waar we de verbinding met de samenleving willen versterken door een vriendenstichting, een sterkere rol in de relatie met de jeugdzorg, en een sterke samenhang met het primair onderwijs.

In alles zien we mooie dingen gebeuren: met leerlingen, in culturele evenementen, in gesprekken over hoe we als medewerkers vanuit ons geloof in Christus willen werken, in relatieve groei van aantallen leerlingen, in de samenwerking met het Primair Onderwijs, in de samenwerking in de regio, … Zo zien we zegen van onze hemelse Vader op de dingen die we doen.Martin Jan de Jong,

College van Bestuur

 

Het volledige bestand vindt u rechts op deze pagina.

 

      Jaarverslag 2014

 

     Zie ook:
     Jaarverslag 2014-2015