Mw. G. Groen-Baas MSc

 Mevrouw Groen is lid van de Raad van Toezicht en tevens voorzitter van de auditcommissie van de raad.

 (Neven)functies:

  • Directeur bedrijfsvoering bij Leger des Heils Gelderland