Internationaal

Als je naar het Greijdanus naar school gaat, zal je ook te maken krijgen met andere landen in de wereld. We vinden het belangrijk dat je als leerling wat leert van de wereld waarin we leven. God heeft immers de hele wereld geschapen en wij zijn niet alleen burgers van Nederland, maar ook wereldburgers.

God heeft ons de taak gegeven om goed met de aarde om te gaan. Daarom vinden wij het belangrijk dat je ook leert over de verschillende landen en culturen die er op deze wereld zijn.

Contacten met andere culturen
Uiteraard krijg je kennis van land en volk bij de verschillende vakken op school, maar we willen je ook zelf laten ervaren hoe het er in andere landen en culturen aan toe gaat. Er zijn dus tal van projecten waarin je wordt ondergedompeld in een andere cultuur.

Denk eens aan het gezamenlijk werken aan een project met een school in het buitenland, het skypen met buitenlandse leerlingen, maar ook buiten de school eens proeven van andere culturen bijvoorbeeld vlak over de grens in Duitsland. Maar ook het samen op kamp gaan in het buitenland; daar worden dan bijvoorbeeld scholen bezocht of zelfs gelogeerd bij een gastbroer of –zus uit dat betreffende land.

Uitwisseling
Nog een stapje verder in het beleven van de cultuur zijn de uitwisselingen. Het Greijdanus organiseert fysieke uitwisselingen met leerlingen uit o.a. Spanje, Canada, Zuid-Afrika, de Verenigde Staten en India. Een week of enkele weken lang logeer je dan bij een medeleerling uit het land waar je naartoe gaat. Je draait mee in het dagelijkse leven van die leerling, ervaart hoe het onderwijs daar wordt vormgegeven en gaat op stap in de omgeving.

Wil je weten welke projecten er op dit moment allemaal draaien? Klik hier.