Scholen op de kaart

Op www.scholenopdekaart.nl vindt u informatie over scholen voor voortgezet onderwijs. Hier staan gegevens afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie en van onze school zelf. Denk hierbij aan examens, lesuitval, tevredenheid, personeel, veiligheid etc. Het resultaat is vormgegeven in grafieken en tabellen. 

Klik hier voor de gegevens over onze vestiging in Zwolle.

Klik hier voor de gegevens over onze vestiging in Hardenberg.

Klik hier voor de gegevens over onze vestiging in Meppel.

Klik hier voor de gegevens over onze vestiging in Enschede.