Onderwijsvisie

Missie (waar we voor staan) | Schitteren in Zijn licht
Greijdanus is een gereformeerde school voor voortgezet onderwijs en wil de ontvangen talenten en mogelijkheden van de jongeren ontwikkelen. Daardoor kunnen zij Christus volgen en zich dienstbaar inzetten. Schitteren in Zijn licht is dan ook Gods belofte aan ons en ons antwoord aan onze Vader, die naar ons omziet.

Visie (waar we voor gaan)
Om jongeren te laten schitteren in Zijn licht geven we persoonlijk onderwijs, dat we samen als christenen vormgeven.
Hierbij leggen we het accent op:
• (zelf)verantwoordelijkheid,
• verschil,
• samenhang en,
• (christelijke)vorming.

Daardoor kunnen jongeren groeien als verantwoordelijke christenen om, in en voor de wereld, Christus te volgen.

Praktijk van het onderwijs
De bovenstaande visie wordt in het document hiernaast verder toegelicht en uitgewerkt. Daarbij geven we aan wat dit concreet betekent voor het onderwijs op Greijdanus.