Waarom internationalisering?

NIEUWSBRIEF MAART 2019 | De leerlingen en docenten horen niet alleen op de hoogte te zijn van internationaal nieuws en ontwikkelingen, maar ze moeten zich ook kunnen handhaven en hierin eventueel een rol kunnen spelen. Internationalisering gaat over kennis, vaardigheden en houdingen. Het levert een bijdrage aan de individuele vorming en bevordert goed burgerschap. Het is ook iets van de hele school en alle vakken! Het kan door het hele curriculum verweven worden en biedt de mogelijkheid om talenten verder te ontwikkelen.

Het wezen van internationalisatie is de ontmoeting met de ander, tien jaar geleden uitgesproken in het Greijdanus Ontmoetingsbeleid. De ander, die een andere religie heeft, een andere geschiedenis, andere cultuur. Door ontmoeten leer je ook jezelf kennen, naar jezelf te kijken, en leer je inclusief en verantwoordelijk te denken en handelen. Greijdanus wil daarom dat naast een in school-ge├»ntegreerde werkwijze, elke leerling het recht heeft om minimaal zes dagdelen actief betrokken te zijn in het persoonlijk ervaren van internationalisatie. Internationaliseren draagt bij aan de brede vorming en ontwikkeling die we voorstaan. Inzicht en respect voor andere culturen, de bereidheid van elkaar te leren, het terugdringen van vooroordelen, enzovoort. Een christelijke en Bijbelgetrouwe school kan toch niet anders?

Ter inspiratie nog een voorbeeld van een recente activiteit: de expeditie naar Marrakesh, Marokko. In plaats van de reguliere werkweken, die we nog kennen van eerdere jaren, hebben deze leerlingen zelf hun expeditie voorbereid. Tijdens het vak aardrijkskunde vroegen ze zich af waarom ze de leerstof niet in de praktijk tot zich zouden mogen nemen. Na veel voorwerk door de leerlingen zelf, zijn ze in januari 2019 naar Marrakesh geweest. De leerlingen en docenten hebben gesprekken gehad met Berbers, kamelenhoeders, marktkooplui en jongelui op straat, in de internationale kerkdienst en in de winkels, ze bezochten plaatsen en deden dingen waarvoor ze persoonlijke leerdoelen hadden geformuleerd. Ze wilden leren internationaliseren! En in dit alles hebben ze elkaar geholpen, elkaars krachten benoemd en ingezet, en naar Waarheid en Wijsheid gezocht en God bedankt voor alles, want Hij heeft echt de hele wereld in Zijn hand.

Namens de Greijdanus internationalisatie co├Ârdinatoren:
Jolanda Bouwmeester, Edwin van der Molen, Bernadette Graansma en Bram Verhoeff