Uitwisseling India

NIEUWSBRIEF MAART 2019 | Vrijdag 8 februari zijn Mark van Loon, Erik Korterink, Clemens Broekroelofs, Ietje Smid, Evert Veurink (collega's uit Zwolle) en Alene Hooiveld (vwo 5) vertrokken voor een uitwisseling met Anita Methodist school (AMS) in Chennai, India. AMS is een christelijke school met ongeveer 2000 leerlingen (basis- en voortgezet onderwijs) waarmee Greijdanus Zwolle de afgelopen jaren meerdere keren een uitwisselingsprogramma heeft gehad. Het doel was o.a. om kennis te maken met de (school)cultuur van India en “nieuwe” verbindingen te leggen met diverse collega’s op AMS om van en met elkaar te leren.

Mark heeft contacten gelegd met de wiskundedocenten op AMS en Ietje heeft het Tpack model op AMS geïntroduceerd. Dit model bevat de volgende drie onderdelen welke belangrijk zijn voor effectief onderwijs: vakinhoud, didactiek en technologie. Erik heeft als muziekdocent een stimulans gegeven aan het curriculum van het muziekonderwijs op AMS. Voor Clemens was het bezoek een vervolgstap in de ICT ontwikkelingen op AMS en Evert en Alene hebben kennisgemaakt met de Senate.

De Senate
De Senate bestaat uit een groep van 26 leerlingen van verschillende leerjaren. Deze leerlingen worden voor een jaar gekozen worden om in de Senate plaats te nemen. Leerlingen in de Senate hebben op verschillende deelgebieden taken en reiken ideeën aan om in het schoolbeleid op te nemen. AMS heeft een speciaal trainingsprogramma voor deze leerlingen wat gericht is op dienend leiderschap.

Care project
Naast de onderwijscontacten heeft de groep ook kennisgemaakt met het care project van Greijdanus waardoor het mogelijk is dat 100 kinderen die leven in arme omstandigheden het onderwijs op AMS kunnen volgen. Het bezoek aan een paar ouders van deze kinderen heeft diepe indruk gemaakt en laat de waarde zien van het care project.

Na een intensieve week waarbij we enorm veel indrukken hebben opgedaan hebben we afscheid genomen van collega’s op AMS die ons gastvrij en hartelijk hebben opgevangen. Wat was het bijzonder om collega’s te ontmoeten die leven en werken in een totaal andere (school) cultuur dan in Nederland maar waarin herkenning en verbondenheid te vinden is in ons christen zijn. Christus volgen heeft na een bezoek aan India ook weer een nieuwe betekenis gekregen.


Evert Veurink