Internationalisering op Greijdanus Enschede

NIEUWSBRIEF MAART 2019 | Op Greijdanus Enschede worden er elk schooljaar activiteiten georganiseerd in het kader van internationalisering. De voorbereidingen starten in klas 1, dan gaat de groep onder begeleiding in een door de projecteigenaren voorbereidde excursie op pad naar Amsterdam. In de lessen M&N en M&M wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van de stad. Al naar gelang we óf naar Artis óf naar NEMO gaan, worden er opdrachten voorbereid (dierengedrag herkennen en beschrijven, enz.).

Parijs
In klas 2 worden de leerlingen verdeeld in groepjes en gaan ze zelf een route uitstippelen door Parijs. Tijdens dit project kiezen ze minimaal vier bezienswaardigheden die ze in hun route opnemen. Uiteindelijk wordt deze route daadwerkelijk gelopen. De groep is zelf verantwoordelijk voor een goed verloop van de dag. De begeleiding gaat puur mee voor het toezicht. Terug op school verwerken de leerlingen de opdrachten die ze in Parijs hebben uitgevoerd (selfies maken bij de bezichtigingen, interview met een Parijzenaar) in een eindopdracht. Dit resulteert meestal in een collage of mindmap.

Berlijn
In klas 3 bereiden de leerlingen in groepjes een excursie naar Berlijn voor. Hier zijn bepaalde voorwaarden aan verbondenen zoals minimaal 6 bezienswaardigheden. In Berlijn gaan ze zelfstandig naar deze bezienswaardigheden toe. Begeleiding gebeurt nu dus op afstand. Daarnaast overnachten ze eenmaal in een hostel (ook weer een nieuwe ervaring).

Met de excursies willen we de leerlingen laten omgaan met hun eigen verantwoordelijkheid en de vrijheid die we ze steeds meer geven. Het is mooi om te zien welke rol de leerlingen in bovenstaande situaties op zich nemen (routeplanner, groepshoofd, gangmaker, verzorger, contactpersoon, enz.).

Erwin Mol