IELC conferentie Budapest

NIEUWSBRIEF MAART 2019 | Op woensdag 27 maart vertrokken 5 medewerkers van Greijdanus naar de IELC conferentie in Budapest. De IELC (International Educational Leadership Conference) conferentie is een tweejaarlijkse leiderschapsconferentie voor leiders van christelijke scholen. Het wordt georganiseerd door de ACSI (Association for Christian Schools International) een wereldwijde organisatie.

Conference Goals
> Inspire a shared vision for Christian education globally
> Encourage fellowship among Christian school leaders
> Encourage developing partnerships for Christian school
> Enhance leadership skills through plenary and workshop sessions

Deze hoofdzakelijk Engelstalige conferentie had als focus de partnerschappen tussen scholen bevorderen om tot samenwerking te komen op allerlei niveaus, van leerlinguitwisseling tot samenwerken aan een programma om docenten te scholen in het zichtbaar maken van je eigen en de schoolidentiteit. Om dit doel te bereiken waren er Keynote sprekers, workshops en momenten om als scholen kennis met elkaar te maken.

De bijeenkomst heeft geleid tot veel nieuwe contacten, kennismakingsafspraken en heeft vooral ook veel inzicht gegeven in hoe rijk we in Nederland gezegend zijn met ons volledig bekostigd onderwijs. Veel scholen moeten het doen met een lagere bekostiging (Duitsland plm 70%) of helemaal zonder bekostiging (bijvoorbeeld Polen en Griekenland). Ondanks dat wordt er met hart en ziel en vol roeping gewerkt aan onderwijs waarin de naam van de Heer groot wordt gemaakt.


Klaas arkema