Vorming is de basis

Vorming is voor Greijdanus het belangrijkste onderdeel van de middelbare schooltijd. Met vorming willen we dat jongeren iemand zijn en zich (kunnen) ontwikkelen als mensen die in de maatschappij als christen een bijdrage leveren. Vorming is de basis en vindt daarom overal plaats: in de les, tijdens excursies, in contact met de docenten, in werkweken, stages, deelname aan een grote avond, het schoolkoor of sporttoernooien en in de hele uitstraling van de school. Vorming is iets persoonlijks, iets innerlijks, iets van de jongere zelf. Tegelijk mogen we hierin als school een stimulerende rol spelen door ervaringen aan te bieden en hier met jongeren samen op te reflecteren.

Het Greijdanus Agoramodel
De afgelopen jaren is er op het Greijdanus veel moois ontwikkeld op het gebied van vorming. Om het vormingsonderwijs te ordenen, hebben we het Greijdanus Agoramodel ontwikkeld. Het model bestaat uit acht sferen die allemaal hun eigen plekje in de ecosfeer - de wereld waarin wij leven - hebben: religie, sport, publiek, politiek, kunst, privé, privaat en filosofie. Elke sfeer heeft zijn eigen karakter. Op het Greijdanus willen we leerlingen stimuleren om kennis te maken met elke sfeer, zodat ze de wereld en hun rol hierin beter leren begrijpen.

In de sfeer van de sport gaat het bijvoorbeeld om samen spelen, eerlijk spel en het leren omgaan met winst en verlies. Hoe je daarin gevormd wordt, neem je ook mee als je andere sferen binnenstapt. Denk maar eens aan de private sfeer. Wat kun je in werk, ondernemerschap en markt leren van samen spelen, eerlijk spel en de manier waarop je omgaat met winst en verlies? Met je rugzak gevuld met de waarden die je in je leven belangrijk vindt, stap je een sfeer binnen en ontdek je waar het in die sfeer om gaat.

Vormingsdoelen
Op basis van het Greijdanus Agoramodel, gekleurd vanuit de waarden van Greijdanus hebben we vormingsdoelen ontwikkeld. Doelen waarmee we als school beloven ervoor te zorgen dat jongeren in situaties komen waarin ze vormende ervaringen opdoen die richting krijgen vanuit hoe wij een christelijke school willen zijn langs de lijnen van ons identiteitsdocument.

> Lees meer over vorming.