“Zo houd je het enthousiasme er bij de leerlingen goed in.”

Brenda Huisman over nieuwe methode voor kunstvakken

Brenda Huisman is docent handvaardigheid, tekenen en ckv op het Greijdanus in Zwolle. Ze werkt met een nieuwe methode waarmee leerlingen beter worden voorbereid op het examen.

“Het mooiste aan mijn vakken vind ik dat de leerlingen hun eigen creativiteit kwijt kunnen en die meer handen en voeten kunnen geven door alle technieken en materialen die wij ze als school aanbieden. Daarnaast leren ze ook de beeldtaal zodat ze alles om zich heen kunnen omschrijven. Je ziet dat ze probleemoplossend leren denken en zo ook zelf veel leren over hun manier van werken.”

Nieuwe methode
“In de nieuw ontwikkelde methode hebben we gekeken naar wat onze leerlingen nodig hebben bij het examen. Dat hebben we op een zo aantrekkelijk mogelijke manier verwerkt in boekjes. Elke periode behandelen we 1 beeldaspect. In leerjaar 2 staat de laatste periode in het teken van herhaling van de beeldaspecten zodat die vers in het geheugen liggen.”

“Bijvoorbeeld in de eerste klas behandelen we in periode 1 het thema kleur. Nadat de theorie is behandeld, maken de leerlingen zowel bij tekenen als bij handvaardigheid een opdracht die in het teken staat van kleur. Aan het eind van de periode krijgen ze daarover een toets. Vervolgens gaan we dan in de tweede periode verder met het volgende thema over vorm.”

Enthousiasme
In de methodes van uitgevers wordt er gewerkt met opdrachtthema’s, bijvoorbeeld portret. De beeldaspecten en kunststromingen worden veelal onderbelicht en komen lang niet allemaal aan bod. Terwijl dat bij het examen juist andersom is. Ook hebben wij met onze eigen methode de vrijheid om steeds nieuwe opdrachten te maken die onze leerlingen aanspreken. Dat scheelt voor ons een hoop enthousiasme omdat we nu niet meer elk jaar hetzelfde hoeven te doen. Het fijne voor de docenten die lesgeven in het derde en vierde jaar is dat ze exact weten wat de leerlingen hebben gehad.

Doordat we alle opdrachten zelf vormgeven kunnen we ook heel goed meegaan met nieuwe kunst en nieuwe materialen. Zo komt een kind niet thuis met hetzelfde werkstuk als broer of zus.
De opdrachten in de boekjes zijn heel afwisselend en duren vaak maar 1 les. Zo houd je het enthousiasme er bij de leerlingen goed in en kunnen ze lekker aan het werk!”