Greijdanus

Greijdanus is een gereformeerde school voor voortgezet onderwijs. We geloven in de God van de Bijbel. We geloven dat God van ons vraagt Hem groot te maken. En om Hem en de mensen naast ons lief te hebben. We geloven dat we mogen en moeten ‘schitteren in Zijn licht’. Dat kunnen we alleen als we ontdekken wie we zijn en mogen worden. Dan zien we onze tekortkomingen en onze afhankelijkheid, met aan de andere kant unieke gaven en talenten die ons door God gegeven zijn.

We zien een wereld die het Licht nodig heeft. We mogen en moeten daarin, geïnspireerd door zijn Geest, werken. Hoe we dit doen? Op school gebruiken we een set van waarden die richting geven: ‘christus volgen’ ‘groeien’, ‘verschil’, ‘samen’, ‘dienstbaar’ en ‘verantwoordelijk’ en ‘genieten’. Zo vertalen we het Licht op onze school en kleuren we ons onderwijs. In de spiegeling van het Licht mogen we zien hoe mooi we al zijn. Door reflectie willen we leren hoe we voor en dankzij andere mensen, binnen en buiten de school, steeds meer kunnen stralen

We bieden uitdagend en bijdetijds onderwijs. Daarom willen we werken met professionals met passie. De school is geworteld in het werkgebied en wil naast een leer- ook een leefgemeenschap zijn. Ons doel is onderwijs te bieden aan een zo groot mogelijke verscheidenheid aan leerlingen.

Greijdanus heeft in de oostelijke regio van Nederland vier vestigingen. In Enschede gaan er dagelijks 150 leerlingen naar school voor vmbo tl-onderwijs of de eerste twee jaar van de havo/vwo. In Hardenberg wordt aan 850 jongeren lesgegeven op vmbo, havo en vwo niveau. Ditzelfde geldt voor het voortgezet onderwijs aan 500 leerlingen in Meppel. De vestiging in Zwolle geeft aan 2100 jongeren les in alle onderwijsrichtingen, waaronder de vwo-richtingen atheneum en gymnasium. Op alle vestigingen wordt lwoo-, loopbaan-, huiswerk- en andere vormen van leerlingbegeleiding geboden. Er is veel aandacht voor talentontwikkeling, op elk niveau. Ook zijn er speciale onderwijsprogramma’s voor leerlingen met bijvoorbeeld dyslectie, dyscalculie en hoogbegaafdheid. In totaal werken er 425 (ondersteunende) onderwijsmedewerkers bij het Greijdanus.

In de regio is nauwe samenwerking met het gereformeerd primair onderwijs om doorgaande leerlijnen te faciliteren. Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden met andere scholen voor voortgezet onderwijs, verschillende zorginstanties, vervolgscholen en gemeenten. 

 
Identiteitsdocument

Leerling-statuut