Duidelijkheid over examenuitslag

12-6-2013 (18.30 uur) | Zojuist is er duidelijkheid gekomen over de examenuitslag voor leerlingen van vmbo-tl met economie, havo en vwo. De eindexamens van deze leerlingen blijven geldig. De Onderwijsinspectie heeft dit bevestigd.

"Alle vmbo-, havo- en vwo-eindexamenkandidaten horen morgen (donderdag 13 juni) van hun school of ze zijn geslaagd. Onderzoek van de Onderwijsinspectie en het College voor Examens geeft geen aanwijzingen van onregelmatigheden bij de examens op schoolniveau. Om hier zeker van te zijn heeft de inspectie tijd nodig gehad voor nader onderzoek. Daarbij is ook gebruik gemaakt van gegevens van het College voor Examens en Cito. Voor leerlingen en ouders is er nu helderheid."  Examenuitslag gaat morgen door, nader onderzoek naar individuele gevallen Inspectie van het Onderwijs, 12 juni 2013

Lees hier het hele bericht van de Onderwijsinspectie.

Artikel nu.nl - Examens buiten Ibn Ghaldoun blijven geldig

 

 


 

Spanning rond bekendmaking uitslagen examens

12-06-2013 (13.00 uur) |  Zoals u en jullie waarschijnlijk via de landelijke media al vernomen hebben is er de afgelopen dagen veel onrust over de bekendmaking van de examenuitslagen. Aanleiding hiervoor zijn de examens die gestolen zijn. Onderstaand een overzicht van de situatie met de informatie zoals nu bij ons bekend.

VMBO TL met economie
Gisteren, 11 juni, werd bekend gemaakt dat de examenuitslagen voor alle leerlingen VMBO GTL met economie in het vakkenpakket uitgesteld wordt naar donderdag 13 juni 2013. Vandaag om 17.00 uur wordt door de Onderwijsinspectie definitief bekendgemaakt wanneer de uitslag van het examen economie GL/TL wordt gepubliceerd. Leerlingen en ouders hebben gisteren bericht van ons ontvangen over het uitstel. Zodra er zekerheid is of de examenuitslagen donderdag bekend worden gemaakt informeren wij u, onder andere via deze pagina op onze website.

VMBO TL zonder economie
De andere VMBO TL leerlingen, diegenen zonder economie in hun vakkenpakket, krijgen vandaag te horen of ze geslaagd zijn of niet. Hierover worden ze gebeld door hun mentor. We publiceren hun namen pas op de website als ook de namen van de TL-economie leerlingen bekend gemaakt mogen worden.

VMBO BB, KB
De andere VMBO leerlingen, BB en KB, krijgen vandaag te horen of ze geslaagd zijn of niet. Hierover worden ze gebeld door hun mentor. De namen van de geslaagde BB en KB leerlingen staan aan het eind van de middag op onze website.

HAVO
Omdat onder meer de examens van de verplichte vakken Nederlands en Engels zijn gestolen, is er nog geen volledige zekerheid of de uitslagen voor de havisten morgen bekend kan worden gemaakt. Onderwijsinstanties en de media schatten de kans klein dat één of meer havo-examens ongeldig worden verklaard, maar voor zekerheid over het verloop moeten we wachten op de berichtgeving van de onderwijsinspectie, eind van de middag. Zodra we hier meer informatie over hebben berichten we u en jou hierover, onder andere via onze website.

VWO - wiskunde a, scheikunde, biologie en m&o
Voor leerlingen van het vwo met scheikunde, biologie, wiskunde A en/of management en organisatie is de situatie ook nog niet duidelijk. Aan het eind van de middag verwachten we hierover duidelijkheid te krijgen van de inspectie.

Voor verdere informatie verwijzen wij naar de website van de Onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl


Lees hier het bericht van 11-06 op NOS.nl
Lees hier het bericht van 12-06 op Telegraaf