Geen zorgen om financiële situatie Greijdanus

Informatie over verscherpt toezicht Onderwijs Inspectie

[UPDATE: TOEZICHT BEEINDIGD ZIE BERICHT 19-6-2013]

03-04-2013 | Vandaag staat het Greijdanus College in De Stentor met een artikel over het verscherpt toezicht van de Onderwijs Inspectie. We wisten dat er een bericht geplaatst zou worden, maar van de kop ‘Greijdanus onder curatele’ zijn we geschrokken. Dit wekt de verkeerde indruk en het is ook niet correct. De Onderwijs Inspectie heeft haar toezicht geïntensiveerd.

Sinds een half jaar zijn we in gesprek met de Inspectie van het Onderwijs over onze financiële situatie. We voldoen niet aan de door hen gestelde norm voor liquiditeit (>0,5). Dat betekent in gewone mensentaal dat we minder geld op de bankrekening hebben staan om rekeningen te betalen dan volgens deze norm noodzakelijk is. De belangrijkste reden hiervoor is dat we ongeveer zes jaar geleden hebben besloten een deel van de nieuwbouw in Hardenberg uit eigen middelen (dus niet betaald door de gemeente) en met eigen geld (dus niet met een lening) te betalen. Tegelijk hebben we in de praktijk  meer dan voldoende geld om al onze rekeningen te betalen.

Met de Raad van Toezicht, de MR en onze accountant is deze situatie uitgebreid besproken. We delen de conclusie dat we geen financieel probleem hebben. Dat is ook de reden dat we zo lang in gesprek zijn geweest met de Inspectie van Onderwijs en bezwaar hebben gemaakt tegen deze status. We delen ook de conclusie dat het intensievere toezicht van de inspectie niet wenselijk is. We werken aan een verbetering van onze liquiditeit en hebben daarin al flinke stappen gezet.

Voor ouders/verzorgers van onze (nieuwe) leerlingen is er dus ook geen reden om zorgen te maken over de financiële situatie van Greijdanus. Ondertussen doen wij er alles aan om te doen wat we u beloofd hebben, goed gereformeerd onderwijs geven aan onze leerlingen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u bellen of mailen naar:
secretariaat@greijdanus.nl of 038 – 4698 620.
 


Lees hier het artikel in de Stentor 03-04-2013