Tegemoetkoming leermiddelen

Op het ogenblik ontvangt de school van OC&W per leerling een tegemoetkoming in de kosten voor leermiddelen van € 321,50. Een bedrag dat redelijk tegemoet komt aan de kosten. In het algemeen zeggen scholen met alleen havo- en vwo-leerlingen dat zij tekort komen aan dat bedrag, scholen met alleen vmbo-leerlingen kunnen er redelijk mee uit komen. In het regeerakkoord is afgesproken dat met ingang van het cursusjaar 2015/2016 er voor de leerlingen geen gratis schoolboeken meer zijn. De ouders moeten weer betalen! Bij het laatste akkoord met D’66, CU en SGP is dit overigens weer teruggedraaid.

Dit akkoord zal er waarschijnlijk toe leiden dat het bedrag dat de scholen gaan ontvangen teruggebracht zal worden tot € 300. Dat doet je nog wel achter je oren krabbelen, immers, het bedrag is verlaagd, dat is een probleem op zich, maar waar betaalt de school dan een device voor leerlingen van? Daarbij moet wel bedacht worden dat digitale leermiddelen net zo duur zijn als de papieren exemplaren en bovendien dat licenties per jaar betaald moeten worden.

Leermiddelen mogen dus niet meer dan € 300 per jaar kosten. Of de school moet dat ergens “uit de lumpsumvergoeding” halen. Er moet linksom of rechtsom veel creativiteit losgeweekt worden om toch digitale stappen te zetten in de richting van 1 op 1 (ieder leerling een device).

Een paar voorzetten:

  • We gaan er vanuit dat alle leerlingen met ingang van de cursus 2015/2016 een eigen geschikt device meebrengen en wij alle leermiddelen kunnen laten ontsluiten volgens BYOD (Bring Your Own Device).
  • We zijn lid van VO-content en gebruiken alleen leermiddelen en extra’s van hen. Extra’s zijn bij voorbeeld StudioRekenen en Count on Me (een educatieve Rekengame). Financieel: € 7 per leerling, blijft per jaar € 293 over voor een mooie device.
  • We blijven alleen boeken gebruiken en laten die minimaal 5 jaar meegaan. Werkboeken gaan 3 jaar mee en bij de aanschaf van nieuwe methoden wordt naast de inhoudelijke eisen een lage maximale financiële grens vastgesteld. Geen digitalisering in dit geval.

Andere voorzetten worden op prijs gesteld.