Overvolle rugtas verleden tijd?

Voorloperteam tablets op Greijdanus


28-10-2013 | Binnenkort is het beeld van de brugger met een overvolle rugtas verleden tijd. De tablet neemt langzaam plaats in op middelbare scholen. Met dit device is alle lesstof digitaal beschikbaar op een computer van nauwelijks 1 cm dik. Dit betekent geen dikke lesboeken meer die van lokaal naar lokaal worden gesjouwd.

Het Greijdanus is ook begonnen met het introduceren van tablets in de les. Op het moment zijn er twee teams die zichzelf de voorlopers mogen noemen op dit gebied. In Hardenberg is het team onderbouw havo/vwo hier mee begonnen en in Zwolle het team van de Kaderberoepsgerichte Leerweg. Beide teams begonnen anderhalf jaar geleden al met de voorbereidingen. In eerste instantie moeten de docenten namelijk zelf goed overweg kunnen met het device. Waar de leerling vaak met een korte uitleg al overweg kan met het apparaat, kan het voor de docent soms wat meer moeite kosten.

Ter voorbereiding hebben de docenten in de twee voorloperteams een cursus van zes middagen gevolgd waarbij de digitalisering in het dagelijkse werken werd behandeld. Daarbij hebben ze zich georiënteerd op de digitale leermiddelen die er zijn.

Taakgroep Leermiddelenbeleid
Rinus Scholtus is voorzitter van de Taakgroep Leermiddelenbeleid, de taakgroep die dit project coördineert. Eens in de zes weken evalueert hij samen met de vertegenwoordigers van de teams. Hierbij bespreken ze knelpunten en hoe dit (in het vervolg) verholpen kan worden.

Tegelijkertijd wordt er hard nagedacht om de digitale lesmaterialen op een zo betaalbare manier beschikbaar te krijgen. Hiervoor is een samenwerking met vo-content (een onderdeel van de vo-raad). Deze organisatie ontwerpt in samenwerking met docenten van diverse scholen applicaties met lesmethoden voor de vakken. De licenties van de reguliere uitgeverijen zijn namelijk minstens zo duur als de papieren versies.

Youtube filmpjes
Een lesmethode op een tablet is geen pdf van het schoolboek dat voorheen werd gebruikt. De lesstof is namelijk omgevormd naar een applicatie dat past bij de mogelijkheden van het device. Denk hierbij aan Youtube filmpjes waarin wordt uitgelegd hoe een scheikundeproef in zijn werk gaat, animaties waarin een theorie wordt uitgelegd, een Franse tekst die als voorbeeld in correct Frans wordt uitgesproken etc. Kortom er zijn talloze extra mogelijkheden met de tablets. Het is interactiever en biedt leerlingen meer mogelijkheden om zelfstandig aan de slag te gaan. Leerlingen zijn meer gemotiveerd, leerlingen presteren beter en leerlingen leren sneller.

Voor de docent is het mogelijk om leerlingen te volgen. Huiswerk wordt opgeslagen in het device en de docent kan hierdoor digitaal bijhouden of het werk is gedaan. Naast de vele mogelijkheden die er zijn, loopt alles nog niet even soepel. Huiswerk dat niet wordt opgeslagen of opeens is verdwenen, of is dat een nieuwe smoes van leerlingen? Applicaties die vastlopen... Tijdens de evaluaties wordt dit allemaal besproken om uitgeverijen op omissies te attenderen en voor de volgende teams de overgang soepeler te laten verlopen.

De leerlingen zijn blij met de vooruitgang die het tablet met zich mee brengt. Een gehoorde uitspraak van een leerling uit een tweede klas en niet kon meedoen met het voorlopersteam: “Ik wou dat ik was blijven zitten.”