Studiemiddag GO|ON in het teken van doorgaande leerlijn

23-5-2016 | Op donderdag 19 mei 2016 organiseerde het samenwerkingsverband GO|ON - verenigingen voor gereformeerd primair onderwijs Accretio, De Zevenster en De Oosthoek en het Greijdanus College voor voortgezet onderwijs – een studiemiddag. Docenten, ib-ers en directeuren uit primair en voortgezet onderwijs wisselden kennis en ervaringen uit in het kader van het thema doorgaande leerlijnen. 

De overstap van de basisschool naar de middelbare school is een grote stap voor kinderen en hun ouders. Een goede afstemming tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs is in dit proces van groot belang. Tijdens de studiemiddag van GO|ON werd samen gezocht naar verbinding, afstemming en verbetering.

Hendrik Leppink, projectleider Doorgaande Leerlijnen PO-VO, is een van de organisatoren van de middag: “Deze middag is van betekenis voor de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Binnen onze samenwerking is onze ambitie onder andere een didactische afstemming en doorgaande leerlijnen. Dat vraagt dat wij weten hoe wij binnen onze eigen setting ‘het leren’ organiseren en hoe wij daarin op elkaar kunnen aansluiten. Het zou helemaal mooi zijn als we elkaar waar mogelijk kunnen versterken.”

De studiemiddag werd ondersteund door Jannet Maréchal-van Dijken, trainer bij ATAO. Zij gaf ook de inleiding op het onderwerp. Er werden filmpje afgespeeld van vergelijkbare onderwijssituaties op een basisschool en middelbare school. Wat zijn de verschillen? In groepjes kwamen direct gesprekken op gang over de manier waarop lessen worden ingedeeld en er uitleg wordt gegeven. Voor de een is bijvoorbeeld de praktijk erg belangrijk, terwijl dit voor een ander juist wat minder aandacht heeft. 

Tijdens het middagprogramma waren er diverse workshops. Samenwerkend leren, zelfstandig werken en leren, advisering waren onderwerpen die werden behandeld. Hendrik Leppink: “Het was een waardevolle middag, waarbij leraren in PO en VO met elkaar in gesprek gingen over de praktijk. De wens om vanuit dit gesprek te komen tot gezamenlijke acties lijkt te groeien. Eén middag om de doorlopende leerlijn te versterken, bleek kort, maar is wel een mooie aftrap.”