Zestienhonderd Chromebooks

29 augustus 2016

Vandaag en morgen worden er op het Greijdanus ruim 1600 Chromebooks uitgedeeld aan leerlingen van de vestigingen in Zwolle, Hardenberg en Meppel. Het komende schooljaar gaat 2/3 van alle leerlingen werken met het device. Greijdanus wil met de inzet van digitale leermiddelen meer maatwerk bieden aan leerlingen en zo onder andere de schoolwaarden ‘groeien’ en ‘verschil’ concreet maken. Met modern eigentijds digitaal onderwijs sluit Greijdanus aan bij de mogelijkheden van de toekomst.

Gepersonaliseerd leren
Het Chromebook specifiek en ICT-middelen in het algemeen bieden veel mogelijkheden en kansen op het gebied van gepersonaliseerd en gedifferentieerd leren. Versnellen, vertragen, verbreden of verdiepen van leerstof; het is hiermee in de praktijk te realiseren zonder dat dit invloed heeft op het werktempo van andere leerlingen. Iedere leerling werkt op een manier die bij hem of haar past.

PAREL
Om gepersonaliseerd leren in goede banen te leiden is Greijdanus gestart met het project PAREL (Persoonlijk, Adaptief, Relationeel, Eigentijds, Leren). Onderdeel daarbij is organisatie van de technische kant, in samenwerking met de afdeling ICT. Maar ook dat docenten eigen lesmateriaal ontwikkelen en/of arrangeren, gebruik makend van bestaande content zoals online lesmiddelen van Van Dijk.<< terug naar het overzicht