Voorlichtingsavond persoonlijk leren op Greijdanus Meppel

01 november 2018

Greijdanus Meppel organiseert op donderdag 15 november 2018 een voorlichtingsavond voor ouders van leerlingen uit groep 7 en 8. Centraal staan de identiteit, het onderwijs en de gang van zaken op school. Natuurlijk is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen. De avond begint om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar aan de Schoolstraat 5. Graag aanmelden door een e-mail te sturen naar: meppel@greijdanus.nl.

Persoonlijk leren op Greijdanus Meppel
De leerlingen in het eerste leerjaar van Greijdanus Meppel volgen een vernieuwd onderwijsprogramma. Het is voor hen mogelijk om een of meerdere vakken te volgen op een hoger niveau. De mentor speelt een grote rol in de begeleiding. De leerling ziet zijn mentor meerdere keren per week in de kleine mentorgroep of individueel. Zo heeft de mentor goed zicht op de ontwikkeling van de leerling.

Talentklassen
Naast de uitdaging op een hoger niveau kan de leerling ook aan zijn talenten werken. Ton Sebens, vestigingsdirecteur: “We geloven erin dat de motivatie van leerlingen toeneemt, als hij iets mag doen waar hij lol in heeft. In de talentklassen sport, cultuur en science dagen we leerlingen uit om hun talenten te ontwikkelen. We leren leerlingen daarin veel vaardigheden die ook in andere situaties van pas komen.”

Vorming
Het Greijdanus is een gereformeerde school, met de Bijbel als basis. Ton Sebens: “De jongeren van nu zijn erg op zoek naar identiteitsdragers. In deze dynamische samenleving is het belangrijk dat je weet wie je bent en waar je voor staat. We voelen een grote verantwoordelijkheid voor de vorming van onze leerlingen. Een leerling mag bij ons in een veilige omgeving ontdekken wie hij is. Wij mogen leerlingen meegeven dat ze kinderen van God zijn. Dat is de basis waarin je rust mag vinden. En dat mag je ook uitstralen naar de wereld om je heen.”

Open dagen januari
Naast de voorlichtingsavond worden er in januari ook open dagen georganiseerd. De open dagen zijn op vrijdag 25 januari van 15.30 – 21.00 uur en zaterdag 26 januari van 9.30 – 12.00 uur. Meer informatie.
 << terug naar het overzicht