Uniek hoog leerlingenaantal

30 september 2016

Het Greijdanus College heeft dit schooljaar een uniek record bereikt: de school behaalt het hoogste leerlingenaantal sinds de oprichting. Op 1 oktober,  de officiële teldatum, gaan er dagelijks 3753 leerlingen naar één van de vier locaties van Greijdanus - Zwolle, Hardenberg, Meppel en Enschede – voor gereformeerd onderwijs. De school ziet het als resultaat van de inspanning om echt werk te maken van hun slogan ‘schitteren in Zijn licht’, door de christelijke identiteit praktisch te maken in het lessen en hoe ze school zijn.

Met de start van het nieuwe schoolseizoen werd duidelijk dat het aantal leerlingen uniek hoog is. Vorig jaar was dat aantal nog 3680. Ter vergelijking: in het jaar 2000 was het leerlingenaantal 3442. De school maakt een gestage groei door, ondanks zaken zoals demografische krimp van de leerling-populatie: er verlaten elk jaar minder kinderen de basisschool.

‘Dit hoge aantal leerlingen is wel bijzonder’, vertelt Greijdanus-bestuurder Martin Jan de Jong, ‘aangezien er een sterke concurrentie is onder scholen en de keuze voor gereformeerd onderwijs de laatste jaren ook wel wat onder druk staat, bijvoorbeeld door hoge reiskosten.’
Identiteit: ‘schitteren in Zijn licht’

De school heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in hoe ze de christelijke identiteit in de (les)praktijk vormgeven. ‘We hebben samengevat in de slogan ‘schitteren in Zijn licht’ een prachtige missie: we willen echt werk maken van onze identiteit. In hoe we met elkaar omgaan, in hoe we lesgeven, in hoe we school zijn en hoe we ons onderwijs organiseren. We hebben waarden geformuleerd die hierin voor ons sturend zijn. We vinden ‘verschil’ bijvoorbeeld belangrijk. Vanuit dat perspectief maken we, om een voorbeeld te noemen, gebruik van moderne ICT-middelen om leerlingen maatwerk (gepersonaliseerd leren) te kunnen bieden. Dit schooljaar hebben bijna 2000 leerlingen bij ons een Chromebook gekregen.’

Tegelijk met het versterken van de identiteit heeft de school in de achterliggende jaren een transitie doorgemaakt: van school voor gereformeerd-vrijgemaakten, met toelating op basis van kerklidmaatschap, naar een leer- en leefgemeenschap voor christenen die op basis van een identiteitsdocument vanuit hun geloof kunnen en willen bijdragen aan de missie van de school.

De Jong: ‘Het hoge leerlingenaantal, maar ook de hoge response bij de werving van nieuw personeel, is voor ons een mooie bevestiging dat we met de goede dingen bezig zijn. En dat mensen graag bij Greijdanus willen horen.’
Het hoge leerlingenaantal wordt niet alleen veroorzaakt door het hoge aantal nieuwe eerstejaars. De afgelopen jaren heeft Greijdanus in toenemende mate ook instroom in hogere leerjaren, van leerlingen die van andere scholen komen.<< terug naar het overzicht