Masterclass voor leerlingen uit groep 7

04 april 2017

In samenwerking met de basisscholen van Florion startte gisteren op het Greijdanus in Zwolle een plusgroep voor hoogbegaafde leerlingen uit groep 7. Ze volgen een jaar lang elke maandag een speciaal lesprogramma verzorgd door docenten van het voortgezet onderwijs en een hoogbegaafdheids-specialist uit het basisonderwijs.

Alfa, bèta en gamma
Dianne Sandink, coördinator begaafdheid, organiseert de masterclass: “Het doel is om uitdagende lessen aan te bieden aan leerlingen die excellent presteren op de basisschool. Op een lesdag komen verschillende vakken aan bod; van alfa (talen) en bèta (logisch denken) tot gamma (zaakvakken). Daarnaast worden ook studievaardigheden en 21e -eeuwse vaardigheden als samenwerken, kritisch denken in de lessen verwerkt.”

Tijdens de startbijeenkomst maakten de leerlingen alvast speels kennis met de verschillende soorten vakken. Frans Memory, een Chinees raadsel, Logikwis en Carcasonne  stonden in drie verschillende themahoeken klaar. De kinderen gingen er enthousiast mee aan de slag.

Tijdens de eerste ‘echte’ lessen, die volgende week beginnen, staan Spaans, filosofie en muziek op het programma. Ook wordt er in de beginperiode ruime aandacht besteed aan kennismaking en groepsvorming, zodat de kinderen goed aan elkaar kunnen wennen.

Vwo-delta
De masterclass sluit aan op de onderwijsrichting vwo-delta die op het Greijdanus wordt aangeboden vanaf de brugklas. Hiermee krijgen alle vwo-leerlingen kansen om het wetenschappelijk denken en academische vaardigheden te ontwikkelen. Vwo-delta is zowel gericht op alfa, bèta en gamma.
 << terug naar het overzicht