Identiteitsavond - Luther en opvoeding

16 maart 2017

Op 16 maart 2017 is de jaarlijkse identiteitsavond van Greijdanus Meppel. We nodigen u van harte uit voor deze avond. Aanmelden kan via: meppel@greijdanus.nl.

500 jaar geleden bracht Maarten Luther een beweging op gang die de toenmalige wereld sterk zou veranderen en waarvan je de gevolgen vandaag nog steeds kunt zien: de reformatie. Het moest anders volgens Luther, niet alleen in de kerk, maar ook in de maatschappij en op school. Met de Bijbel in de hand stimuleerde hij de overheden om goede scholen te stichten en ouders en leerkrachten om de jeugd te begeleiden naar een leven tot dienst aan God.

Op de identiteitsavond gaan we na wat Luther zoal geschreven heeft over opvoeding en onderwijs. Daarbij komen ook zijn opvattingen over het kind en de identiteit van een christen aan de orde. Luther leefde 500 jaar geleden en niet alles wat hij schreef kunnen we zomaar toepassen in de huidige praktijk van onderwijs en opvoeding. Maar omdat hij zijn argumenten vaak uit de Bijbel haalt, zijn ze wel de moeite waard om opnieuw te overdenken. Na een introductie door Karla Apperloo-Boersma, projectleider van het internationale platform Refo500, gaan we met elkaar in gesprek over de vraag hoe Luther ons vandaag kan inspireren voor het begeleiden, onderwijzen en opvoeden van jongeren.

Locatie en programma
De identiteitsavond wordt gehouden in de aula van ons gebouw aan de Schoolstraat 5.
19.45 uur koffie/thee
20.00 uur opening
20.15 uur inleiding Luther en onderwijs/opvoeding
20.45 uur pauze
21.00 uur interactieve verwerking
21.30 uur afsluiting<< terug naar het overzicht