Greijdanus presenteert nieuw merk voor christelijk voortgezet onderwijs: GO

09 oktober 2018

Vanaf vandaag draagt Greijdanus een eigen keurmerk: GO. Tijdens de tweejaarlijks personeelsdag in Hardenberg, waar zo’n 400 mensen aanwezig waren, werd dit resultaat van een jarenlang proces gepresenteerd.

Tijdens de presentatie werd het keurmerk verbeeld aan de hand van een muur waarin elke steen staat voor een thema die weergeeft hoe een GO-school is ingericht. Op de muur stonden termen als maatschappelijke inbedding, persoonlijk leren, vorming, leerling als medewerker. Dit alles onder het hoofdthema Christus volgen. GO is het resultaat van een jarenlang proces waarbij de christelijke identiteit op verschillende manieren zichtbaar wordt en doorwerkt in het héle schoolklimaat: het onderwijs, de positie van jongeren en medewerkers, de inrichting van gebouwen en de betekenis van de school voor het welbevinden van de jongeren.

Martin Jan de Jong (bestuurder Greijdanus), vertelt dat een jongere die een GO-school binnenstapt, wéét dat er veel aandacht wordt besteed aan het christen-zijn en aan het ontdekken van de wereld. Hij weet ook dat hij er verschillende vakken kan volgen op verschillende niveaus, en dat er praktischer en projectmatiger gewerkt wordt, waardoor er meer samenhang komt in de leerstof. Jongeren werken op het Greijdanus vanuit GO ook aan een identiteit-curriculum, waarbij ze vastleggen wat ze leerden om als christen te leven.

GO; Het woord GO staat voor vooruitgang en geeft positieve energie weer, dat is ook te zien in het kleurgebruik van het logo. Het logo is nog in ontwikkeling.

> Lees hier meer over het nieuwe onderwijsmerk<< terug naar het overzicht