Geslaagd voor Cambridge Engels!

30 maart 2017

Door leerlingreporter Gerjan Brinksma
Het Greijdanus College in Zwolle biedt sinds het schooljaar 2014-2015 vwo-leerlingen de mogelijkheid om in de bovenbouw het vak Cambridge Engels te volgen. In vwo 6 kunnen deze leerlingen - naast het reguliere vwo-examen Engels - een speciaal examen Cambridge Engels doen, waarmee ze een Certificaat in Advanced English kunnen behalen. Ook dit schooljaar was dit het geval: 28 vwo-leerlingen deden examen en op 30 maart werd hiervan de uitslag bekend.

Het vak
Vergeleken met het reguliere Engels-programma ligt het niveau bij Cambridge Engels hoger. In de les ligt de focus vooral op het examen Cambridge Engels. Er wordt een speciaal boek gebruikt, dat de stof behandelt zoals het ook op dat examen voorkomt.
Daarnaast komen onderdelen van het normale examenprogramma aan bod, zoals de literatuurlijst. Op deze manier zijn leerlingen met Cambridge Engels ook goed voorbereid op het schoolexamen.
Het Certificaat in Advanced English is internationaal erkend en kan een groot voordeel zijn in de latere (vooral internationale) opleiding en loopbaan. 

Het examen
Op 27 februari en 1 maart mochten de 28 deelnemers in het gebouw van de Katholieke Pabo Zwolle het examen Cambridge Engels afleggen, dat uit meerdere onderdelen bestond.

Het examen begon op 27 februari met het 'Speaking'-onderdeel, dat om spreekvaardigheid draaide. In een gesprekje van twintig minuten met een vloeiend Engels sprekende examinator moesten de leerlingen hun 'speaking skills' tonen. Hierbij was het belangrijk om je mening over verschillende onderwerpen in zo goed mogelijk Engels te geven.

Het schriftelijk gedeelte vond plaats op 1 maart. 's Ochtends werden de 'Reading and Use of English' getest. Dat ging, simpel gezegd, om tekstbegrip. De deelnemers moesten hier bijvoorbeeld meerkeuzevragen over een tekst beantwoorden en alinea's toevoegen in een tekst ('Reading'), maar ook woorden aanpassen/toevoegen en zinnen in andere woorden schrijven ('Use of English').

Daarna kwam het 'Writing'-gedeelte, waarbij de leerlingen twee teksten moesten schrijven. Een essay was verplicht, maar van de tekstsoorten report/proposal/review moest er één worden uitgekozen.
Bij het essay (opstel) was het de bedoeling om in 220 tot 260 woorden een tekst over het onderwerp te schrijven. Hierin moest je mening naar voren komen en het niveau van het Engels moest natuurlijk niet te laag liggen.
Het report (tekst waarin een situatie moest worden beschreven), de proposal (tekst waarin een voorstel moest worden gedaan) en de review (tekst waarin een recensie moest worden geschreven) hadden dezelfde eisen.

Tenslotte was er een 'Listening'-gedeelte. Hier werd de luistervaardigheid getest met verschillende luisterfragmenten, waarbij meerkeuzevragen werden gesteld en woorden moesten worden ingevuld.

De uitslag
Deze examens zijn nagekeken in Cambridge, waarvan op 30 maart de uitslag bekend is gemaakt. Alle leerlingen zijn geslaagd!
Een resultaat 'to be proud of'!
 << terug naar het overzicht