Jaarverslag 2013

12-6-2014 | Deze maand wordt het Greijdanus jaarverslag verspreid. Hierin vindt u de belangrijkste informatie over de resultaten van 2013.

Klik hier om het jaarverslag te lezen.


Inleiding jaarverslag

‘Schitteren in Zijn licht’ siert als motto het briefpapier, de schoolgidsen, de brochures en de visitekaartjes van Greijdanus. Greijdanus is een school waarin de God van de Bijbel, voor ons heel zichtbaar in de Heer Jezus Christus, het leven richting, doel en rust geeft. In Zijn licht willen we leven. Zijn licht willen we zichtbaar maken. Dat doen we al op heel veel manieren en dat willen we nog beter doen. Vanuit een basis waarin we Christus willen volgen werken we met de waarden groeien, verschil, samen, dienstbaar, verantwoordelijk en genieten. We werken hiermee richting leerlingen, medewerkers, in het onderwijs en als school.

Zo willen we ook een goede school zijn. Waar leerlingen worden voorbereid op het leven en daarin een diploma halen dat past bij hun mogelijkheden. En meer: waar leerlingen en medewerkers het beste uit zichzelf naar boven halen. Kwaliteit is daarmee een thema dat we op alle niveaus en in alle thema’s vorm geven.

In identiteit, onderwijs, in de relatie naar onze om-gevingen, in de verwachtingen van onze medewerkers verandert van alles. Daarop willen we een antwoord geven, en we willen niet achter de feiten aanlopen.

Daarom zijn we in gesprek over de manier waarop we eigentijds gereformeerd kunnen zijn, hoe we onderwijs beter kunnen maken, hoe we beter kunnen inspelen op heel verschillende leerlingen en hoe we dat kunnen doen met een perspectief van minder geld. Ook het afgelopen jaar hebben we weer van teveel medewerkers afscheid moeten nemen vanwege stille bezuinigingen. Dit is temeer wrang waar we aan het einde van het kalenderjaar onverwacht een groot bedrag van de overheid gestort kregen. Tegelijk staan er met ‘Passend Onderwijs’ nog grote te bezuinigen bedragen voor de deur. Ondertussen moeten we meer kwaliteit leveren.

Tegelijk zien we mooie dingen gebeuren: met leerlingen, in culturele evenementen, in gesprekken over hoe we als medewerkers vanuit ons geloof in Christus willen werken, in relatieve groei van aantallen leerlingen, in de samenwerking met het Primair Onderwijs, in de samenwerking in de regio, . . . Zo zien we zegen van onze hemelse Vader op de dingen die we doen.

Martin Jan de Jong
College van Bestuur