Vernieuwd identiteitsdocument

Missie en identiteitsrollen bepalend voor aannamebeleid personeel

28-11-2014 | Op 26 november 2014 heeft de bestuurder van het Greijdanus College, Martin Jan de Jong, besloten dat de school met ingang van 1 februari 2015 een vernieuwd identiteitsdocument gaat hanteren. Personeel wordt expliciet gevraagd of ze willen bijdragen aan de missie ‘schitteren in Zijn licht’, wat zich concreet vertaalt in de rollen ‘leermeester, rolmodel en vertrouwenspersoon’.

Greijdanus wil meer en blijvend werk maken van haar gereformeerde identiteit. De medewerker als identiteitsdrager staat hierin centraal. Voor (nieuw) personeel wordt lidmaatschap van één van de vier gereformeerde kerkgenootschappen niet meer doorslaggevend of ze bij de school kunnen werken, maar de vraag of ze van harte bij willen dragen aan de missie van de school.

Identiteit als onderdeel van professionaliteit
Martin Jan de Jong: “We willen gereformeerd onderwijs vormgeven met mensen die vanuit deze grondslag, zichtbaar gemaakt in de verschillende rollen, bij willen dragen aan onze missie en de belofte van de school, ‘schitteren in Zijn licht’. Identiteitsdrager zijn is dan een onderdeel van wat we als werkgever verwachten van de medewerker als professional. Daarover moeten en willen we als werkgever zelfstandig een oordeel kunnen geven. Daarin willen we niet afhankelijk zijn van het oordeel van een kerkenraad. We merken ook in toenemende mate dat we dat als goed werkgever ook niet meer kunnen. Daarom stellen we aan medewerkers in de school eisen die passen bij de manier waarop Greijdanus gereformeerde school wil zijn. Het lidmaatschap van een kerk is daar onderdeel van.”

Het nieuwe identiteitsdocument is vastgesteld met instemming van Raad van Identiteit en MR en met een positief advies van de Raad van Toezicht en het directeurenoverleg. De vernieuwde versie van het identiteitsdocument is het resultaat van een zorgvuldig proces van gesprekken, onder de naam ‘verdiepen en verbinden’, met management, personeel, ouders en relaties. Conclusie daarvan was dat het overgrote deel van de betrokkenen vanuit het nieuwe identiteitsdocument wil werken.