Verscherpt toezicht Inspectie financiën Greijdanus beëindigd

19 juni 2013, Zwolle | Het College van Bestuur van Greijdanus heeft op dinsdagmiddag 18 juni 2013 bericht gekregen van de Inspectie van het Onderwijs. Het verscherpt toezicht in verband met onze financiële situatie is opgeheven. Hier zijn we erg blij mee. Het afgelopen jaar hebben we als organisatie hard gewerkt om te voldoen aan alle door de Inspectie gestelde eisen en hen te bewijzen dat Greijdanus een stabiele financiële positie heeft.

Naar aanleiding van het bericht in de Stentor, april 2013, met de niet correcte titel dat Greijdanus onder curatele zou staan, hebben we alle ouders en relaties geïnformeerd over de redenen van het verscherpte toezicht van de Inspectie. We hebben toen inzicht gegeven in onze financiële situatie, waar we zelf veel vertrouwen in hebben mede omdat we in 2012 al bijna de liquiditeitsnorm haalden. Het is goed om nu bevestigd te hebben dat de Inspectie dit vertrouwen deelt. We hebben duidelijk kunnen maken dat we op een consequente en serieuze manier ons geld beheren. En dat we weten waar de risico's liggen en daarop (kunnen) sturen.

In de afgelopen periode hebben we als organisatie ook aan onze begrotingen voor het nieuwe schooljaar gewerkt. De bezuinigingen in het onderwijs raken ons als school ook. We moeten zuinig zijn op ons geld en ervoor zorgen dat er niet meer geld uitgegeven wordt dan er binnenkomt. We kijken kritisch naar waar we ons geld aan besteden en hoe we ons onderwijs en onze organisatie zo effectief en efficiënt mogelijk organiseren. Alles met als doel om zo goed mogelijke onze belofte naar u te kunnen realiseren: het geven van goed gereformeerd onderwijs dat schittert in Zijn licht.