Fietssnelweg Zwolle-Hattem/Wezep

Medio oktober ligt het wegdek klaar voor fietsers 

19-09-2012 | De werkzaamheden voor de fietssnelweg Zwolle-Hattem/Wezep zijn in volle gang. Hierdoor is het momenteel niet mogelijk om via de Parallelweg bij het Greijdanus College te komen. In opdracht van de gemeente Zwolle werkt aannemer Dura Vermeer volop aan de aanleg van het tweede gedeelte van het betonnen fietspad. Vanaf zaterdag 6 oktober ligt het wegdek van de fietssnelweg klaar en kunnen (brom)fietsers gebruik maken van deze snelle fietsverbinding.

Om onveilige situaties te voorkomen vanwege de conflicten tussen het werkverkeer en fietsers, blijft het gedeelte vanaf de Zuiderzeelaan tot de doorgang Schellerdijk-het Engelse Werk tot en met vrijdag 5 oktober afgesloten voor al het verkeer. Tot die tijd wordt het fietsverkeer Zwolle-Hattem/Wezep vice versa geadviseerd via de Hanzeboog te rijden. Omleidingen staan ter plaatse aangegeven via de Schellerdijk en/of het Engelse werk.

Werkzaamheden
Begin volgende week brengt de aannemer de betonnen middengeleider aan en start men met het aanbrengen van halfverharding op het naastliggende voetpad. Daarna legt men de verlichting van de fietssnelweg aan die vanaf half november werkzaam zal zijn. Na uitharding van het betonnen wegdek pakt men de bermen aan. De bermen worden met grond aangevuld, afgewerkt en ingezaaid. Onder het viaduct van de IJsselallee plaatst de aannemer in de eerste week van oktober keerelementen om het voetpad binnen de beperkte ruimte aan te leggen. In het voorjaar 2013 werkt men verder aan de beplanting en worden het rustpunt op de dijk en de dynamische routeinformatie gerealiseerd. 

Fietssnelweg
De fietssnelweg is een betrekkelijk nieuw fenomeen. Het zijn regionale fietsverbindingen, waar fietsers snel lange afstanden kunnen afleggen. Een fietssnelweg is toegankelijk voor fietsen en bromfietsen. Onderweg komen fietsers nauwelijks kruisingen of stoplichten tegen. Fietsers hebben dus altijd voorrang, het is veilig en het levert ook nog eens een tijdwinst op. De fietssnelweg is daardoor een comfortabel alternatief voor de auto. De non-stop fietsverbinding tussen Zwolle en Hattem/Wezep zorgt voor een snelle verbinding vanuit Hattem naar het Greijdanus College. Op www.zwolle.nl/fietssnelweg staat meer informatie over het project.