Greijdanus College geeft baangarantie en verdubbelt studiebeurs voor master docenten schaarstevakken

Zwolle, 17 sept 2015 | Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs geeft studenten van de lerarenopleiding een studiebeurs als ze doorstuderen voor een onderwijsmaster. Het Greijdanus College haakt hierop in. Het start een wervingsactie met de belofte dat ze voor deze docenten in spe de studiebeurs verdubbelt en een baangarantie geeft. De gereformeerde school voor voortgezet onderwijs, met vestigingen in onder andere Zwolle en Hardenberg, maakt zo duidelijk te willen investeren in bevoegde docenten voor schaarstevakken zoals natuurkunde, wiskunde en scheikunde.

Docenten die net afgestudeerd zijn aan de universitaire bachelor of master en die een of twee jaar willen doorstuderen om een educatieve master te behalen, krijgen een eenmalige beurs van 3000 of 5000 euro. De Staatsecretaris wil met deze regeling hoger opgeleide docenten krijgen. De beurs is tot en met eind september 2015 aan te vragen bij DUO.

Het Greijdanus College zoekt docenten voor de schaarstevakken Engels, Frans, wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Om in aanmerking te komen voor verdubbeling van de studiebeurs en de baangarantie selecteert Greijdanus kandidaten op kwaliteit en identiteit, waarbij de minimumeis is dat studenten voldoen aan de standaardcriteria van DUO.

Bestuurder Martin Jan de Jong: “Voor de schaarstevakken blijkt de combinatie van onze identiteit en een goede universitaire opleiding soms ingewikkeld. We willen met deze actie investeren in onze organisatie door bevoegd personeel aan ons te binden. Een docent die verschil maakt is van wezenlijk belang voor onze school.”

Klik hier voor meer informatie.