Vmbo

Theoretische leerweg
Als je in de theoretische leerweg instroomt, kun je in vier jaar een tl-diploma halen. Met dit diploma kun je daarna naar havo 4 om je havo-diploma te halen, òf je kunt ermee naar het mbo voor een beroepsopleiding. Je krijgt vanaf het eerste jaar drie vreemde talen. Naast Engels en Duits krijg je ook Frans.

Kaderberoepsgerichte/theoretische leerweg
In de kaderberoepsgerichte/theoretische leerweg zit je twee jaar. Je krijgt twee vreemde talen (Engels en Duits). Aan het eind van het tweede leerjaar maak je een keuze tussen kaderberoepsgerichte of theoretische leerweg. Voor beide richtingen kies je een vakkenpakket. De keuze waar je heen gaat wordt ook bepaald door je gemiddelde cijfer. Je kunt bij ons op school kiezen voor Techniek (in samenwerking met het Vechtdal College) of Dienstverlening en Producten.

Basisberoepsgerichte leerweg
Als je het liefst praktisch bezig bent is de basisberoepsgerichte leerweg geschikt voor jou. Je komt in een kleinere klas en je krijgt extra begeleiding. De eerste twee jaar krijg je alle vakken, maar daarna kies je een beroepsgericht vak. Je kunt bij ons op school kiezen voor Techniek (in samenwerking met het Vechtdal College) of Dienstverlening en Producten.

Leerweg ondersteunend onderwijs
In de basis-, kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg en wordt leerweg ondersteunend onderwijs gegeven. Je komt dan in een kleinere klas met een kleiner team docenten en krijgt extra begeleiding bij het leren en werken.

Lees meer over het vernieuwde vmbo.