Talentontwikkeling

Veel scholen kennen plusklassen, of VWO+ klassen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Ook bestaan er scholen met speciale talentklassen. Dan worden er speciale lessen in sport en cultuur gegeven voor leerlingen met talent op deze gebieden. Op het Greijdanus noemen we dit talentontwikkeling.

We vinden het belangrijk dat jij de mogelijkheid hebt om je talenten te ontwikkelen en onderwijs op maat te krijgen. Dat kan betekenen dat je niet genoeg hebt aan de reguliere lesstof. Misschien omdat het té gemakkelijk voor je is en je daardoor niet uitgedaagd wordt. Op de havo en het vwo heb je de mogelijkheid om die vakken op excellent niveau te volgen. De reguliere stof, of een deel van de reguliere stof, hoef je niet te doen en in plaats daarvan krijg je een uitdagendere opdracht die past bij het onderwerp waar je mee bezig bent. Je mentor en je leraar bespreken met je wat je graag zou willen leren! In de bovenbouw heb je de mogelijkheid om vakken eerder of op een hoger niveau af te ronden.

Daarnaast willen we getalenteerde leerlingen op andere gebieden uitdagen. We vinden het belangrijk dat je je kennis niet alleen verdiept, maar ook verbreedt. Zo doen ieder jaar een aantal teams mee met de First Lego League. Als team bouw en programmeer je een robot van lego. Vervolgens doe je als team mee aan een wedstrijd waarin je je robot inzet om bepaalde opdrachten zo goed en zo snel mogelijk uit te voeren. Naast de technische kant zijn er ook leerlingen nodig voor het onderzoeksteam en het PR team.

In klas 3 is het ook mogelijk om mee te doen aan ‘Big Picture’. De gedachte achter dit idee is dat je aan de slag gaat met wat echt jouw interesse heeft. Je mag, onder begeleiding, een onderzoekje opzetten waarbij je de ‘echte’ wereld in gaat. Je mag een eigen stage voorbereiden waarin je zelf een opdracht bij een instelling/bedrijf bedenkt die je kunt uitvoeren. Uiteindelijk rond je je onderzoekje af met een presentatie over wat je hebt gedaan en geleerd.

Talentontwikkeling vindt plaats tijdens de lesuren. Het is mogelijk om in plaats van bepaalde lessen, of onder bepaalde lessen bezig te zijn met uitdagende opdrachten. Op het rapport maken we zichtbaar wat je aan talentontwikkeling hebt gedaan. Zo vermelden we deelname aan de First Lego League bijvoorbeeld. En de vakken die je op excellent niveau hebt gedaan komen ook op je rapport!