Onderwijs

Het Greijdanus in Hardenberg biedt gereformeerd voortgezet onderwijs voor alle leerjaren vmbo, havo, vwo en gymnasium. Het vmbo is onderverdeeld in de basisberoepsgerichte leerweg (bb), de kader theoretische leerweg (kt) en de theoretische leerweg (tl). In de bovenbouw bb en kb kan in Hardenberg worden gekozen voor een intersectoraal programma Diensten & Producten. Een andere mogelijkheid is dat leerlingen, in samenwerking met het Vechtdalcollege, een programma techniekbreed volgen.

In de bovenbouw tl kunnen de leerlingen de keuze maken uit de sectoren techniek, zorg en welzijn, economie of landbouw. De bovenbouwleerlingen van de havo, vwo en gymnasium kiezen een profiel: natuur en gezondheid (ng), natuur en techniek (nt), economie en maatschappij (em) en cultuur en maatschappij (cm).