In top 10 van schrijfwedstrijd Veteranendag

8-6-2016 | Schrijf een brief aan een veteraan. Dat was de opdracht die leerlingen uit havo/vwo brugklassen kregen naar aanleiding van een gastles van ex-luitenant-kolonel bij de artillerie van de Koninklijke Landmacht, Harry Konings. Susan Halma haalde met haar brief de vijfde plek en werd daarom gisteren tijdens de les geschiedenis in het zonnetje gezet.

Susan reageert verrast als ze hoort dat haar brief vijfde is geworden. Ze schreef haar brief aan een vrouwelijke veteraan. Hierbij probeerde ze zich voor te stellen dat het haar moeder was die op uitzending ging. De brief van Susan wordt samen met de andere brieven gebundeld en in boekvorm aangeboden aan de koning tijdens Veteranendag op 25 juni. Susan krijgt zelf ook nog een exemplaar.

Elk jaar wordt er rondom de Nederlandse Veteranendag een wedstrijd uitgeschreven. Dit jaar was de opdracht om een brief te schrijven aan een veteraan. Meer dan 80 scholen uit heel Nederland deden mee, er werden honderden brieven geschreven.

Gastles
Ter voorbereiding op de schrijfopdracht vertelde Harry Konings over zijn tijd als waarnemer van de VN in Sarajevo tijdens de oorlog in Bosnië (1992-1995). Leerlingen kregen door het verhaal van Harry een duidelijke indruk dat oorlog wat doet met de menselijke geest. “Als veteraan kom je vaak terug als een ander mens. Als je uitgezonden bent, voel je je eenzaam, je mist je familie en vrienden, je kunt niemand vertrouwen. Je wordt boos door wat je ziet gebeuren maar je kunt er niks aan veranderen, daardoor voel je je machteloos, vermoeid en gespannen.”

Er is één voorval wat hem vooral bij gebleven is, dat was een aanval op de marktplaats van de stad Sarajevo met een granaat waarbij 35 doden vielen en 90 gewonden. Aan Harry de taak om toen te onderzoeken welke partij in deze oorlog de bewuste granaat had afgeschoten, wie er om kwamen en dit te rapporteren aan de VN in New York. Onder de doden waren kinderen zo oud als de brugklassers zelf. Dat maakte het werk zwaar. Deze gegevens zijn later gebruikt tijdens het tribunaal in Den Haag om oorlogsmisdadigers veroordeeld te krijgen. Harry heeft bij dit tribunaal herhaaldelijk moeten getuigen over deze verwoestende aanval, waardoor verschillende verantwoordelijken uiteindelijk gestraft werden met lange gevangenisstraffen.