Eerste vwo 4 klas gestart op Greijdanus Hardenberg

22-8-2014 | Deze week is een eerste klas vwo 4 van start gegaan op het Greijdanus College in Hardenberg. Leerlingen kunnen straks op deze school ook hun vwo-diploma halen. Het onderwijsaanbod aanvullen met een vwo-bovenbouw is een logische ontwikkeling gezien de goede havo-examenresultaten van de afgelopen drie jaar.

Voor de vwo 4 leerlingen is de start van het nieuwe schooljaar een speciaal moment omdat ze de eerste lichting van de vwo-bovenbouw zijn. Voorheen moesten de leerlingen voor de laatste vwo-jaren naar het Greijdanus in Zwolle. Nu kunnen ze op de school in Hardenberg blijven en hier ook hun examen doen. Henk Tempelman, adjunct-directeur havo/vwo-bovenbouw: “Zeven jaar geleden zijn we gestart met havo-bovenbouw. Inmiddels is de kwaliteit van het onderwijs zodanig dat het een logische vervolgstap is om ook met een vwo-bovenbouw te beginnen. We hebben bij ons op school goede docenten en een team van jong tot oud dat op een constructieve manier samenwerkt. Na ruim drie jaar voorbereiding zijn we ervan overtuigd dat we leerlingen in vwo-bovenbouw een goed onderwijsprogramma kunnen bieden.”

Onderwijskwaliteit
Greijdanus Hardenberg heeft als speerpunt om vanuit een herkenbare identiteit onderwijs te bieden van goede kwaliteit. Het resultaat hiervan is merkbaar aan examenuitslagen die van hoog niveau zijn en de afgelopen jaren een stijgende lijn laten zien in alle afdelingen van vmbo tot havo. De ontwikkeling van de school is ook te zien aan het schoolgebouw dat drie jaar geleden geheel is vernieuwd met moderne faciliteiten. Hierbij is rekening gehouden met de start van een vwo-bovenbouw.