Minister Arie Slob bezoekt Greijdanus Hardenberg

11 maart 2019

Minister voor basis- en voortgezet onderwijs Arie Slob bezocht maandag 11 maart een praktijkvoorbeeld van de maatschappelijke diensttijd bij stichting Present in Hardenberg. Het betrof hier een uitwisselingsproject tussen scholieren van de Taalschool en het Greijdanus in Hardenberg. Aanleiding was om meer inzicht te krijgen hoe de maatschappelijke diensttijd (MDT) voor jongeren tussen 15-30 jaar in de praktijk handen en voeten krijgt. Slob sprak onder andere met maatschappelijke trainee Marleen Kremer die de uitwisseling tussen beide scholen in haar vrije tijd coördineert. Directeur Pieter Cnossen: "Present maakt er werk van om via vrijwilligerswerk op maat waardevolle ontmoetingen tot stand te brengen en zo dwarsverbanden aan te brengen in de maatschappij. Gelukkig staan veel jongeren daar voor open, merken we ook via dit experiment

Marleen is als de tweede MDT trainee en leerling op het Greijdanus in Hardenberg. De school vindt het vanuit haar christelijke identiteit en de onderwijsvisie belangrijk om leerlingen te leren hoe ze van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. De samenwerking met Present is een mooie kans om dit vorm te geven. De uitdaging van Marleen is het taalmaatjesproject tussen beide scholen een sterk vervolg geven. Door het organiseren van een activiteitenmiddag met koken, sporten en een verwenactiviteit komen VMBO 4 leerlingen van het Greijdanus en kinderen van vluchtelingen in afwachting van een verblijfsstatus met elkaar in contact. MDT trainee Marleen: “De bedoeling is dat zo’n 40 scholieren deze middag bijwonen en dat hier nieuwe contacten ontstaan. Ik denk dat sommigen even een zetje nodig hebben en meestal gaat het daarna vanzelf. Zo geeft Present mij een zetje om me vrijwillig in te zetten. En dat de Minister kwam kijken is natuurlijk wel heel gaaf!” De uitwisselingsmiddag zelf is gepland op woensdag 27 maart en wordt afgesloten met een high tea. MDT trainee Tessa”: Zon traineeship geeft mij meer voldoening dan bijvoorbeeld een baantje in de supermarkt. Helemaal gaaf dat de minister langskwam konden we hem direct een kraamcadeautje geven voor zijn kleinzoon.”
 
Maatschappelijke Diensttijd
De maatschappelijke diensttijd ging in september van start via proeftuinen bij ruim 40 geselecteerde organisaties. Met maar liefst 33 locaties is Stichting Present Nederland één van de grootste leveranciers. Doel is om jongeren tussen de 15-30 jaar een passend traineeship (incl gratis begeleiding en cursussen) aan te bieden die hun horizon verbreedt, zicht geeft op hun kwaliteiten en hun bijdrage levert aan de samenleving. In de anderhalf jaar durende proeftuin experimenteert Present met diverse vormen om te ontdekken op welke manier jongeren bereikt kunnen worden, welke incentives nodig zijn en wat passen is bij welke subdoelgroep.
 


<< terug naar het overzicht