Staf

De stafdiensten ondersteunen de onderwijsorganisatie op de beleidsterreinen Administratieve Diensten, P&O, ICT & Repro, Facilitair Management en Communicatie. Ze adviseren, faciliteren en hebben een control- en verantwoordingstaak richting het CvB en de vestigingen.

Mw. E.M. ter Horst- Hakvoort - Hoofd PR en Communicatie
T 038 - 469 8580
E e.m.terhorst@greijdanus.nl

C.B. Broekroelofs - hoofd ICT
T 038 - 469 8624
E c.b.broekroelofs@greijdanus.nl

H. Rozemuller - hoofd Administratieve Diensten
T 038 - 469 8622
E h.rozemuller@greijdanus.nl

M.M. van der Graaf - hoofd P&O
T 038 - 469 8631
E m.m.vandergraaf@greijdanus.nl

Mw. M.E. Stam-Tiekstra - hoofd Huisvesting en Facilitaire zaken
T 038 - 469 8646
E m.e.stam@greijdanus.nl