Over Greijdanus Hardenberg

Het Greijdanus College is een gereformeerde scholengemeenschap met uitdagend en eigentijds onderwijs en leerlingbegeleiding met zorg. Identiteit: het motto van de school is ‘Schitteren in Zijn licht’, waarmee leerlingen gestimuleerd worden om te ontdekken welke unieke gaven ze kunnen inzetten om God te verheerlijken.

Greijdanus Hardenberg is een gereformeerde school die op dit moment aan zo'n 900 leerlingen onderwijs geeft. Een gereformeerde school die werk maakt van identitieit. Leerlingen, docenten en personeel werken op onze school vanuit dezelfde basis: De liefde van Christus. Dat is wat ons samenbindt, dat is waar u ons op mag aanspreken! Bij ons is elke leerling uniek en ook aanspreekbaar op diezelfde samenbindende basis. Zorg aan onze leerling vinden wij erg belangrijk. Wij bieden eigentijds onderwijs met kwaliteit aan op vmbo, havo en vwo niveau. Lees hier meer over ons onderwijsaanbod.

De school is onderverdeeld in vier kleinere teams zodat elke leerling op zijn eigen niveau in een klein, herkenbaar verband, onderwijs kan volgen wat bij hem of haar past. We zijn een streekschool. Onze leerlingen komen uit een breed voedingsgebied; van Ommen tot Emmen en van Hoogeveen tot Almelo.

Gedurende het schooljaar worden er diverse activiteiten georganiseerd. Zoals excursies, acties voor goede doelen en projectweken. Liefhebbers van muziek kunnen zich aanmelden bij de schoolband. Voor de leerlingen die meer van theater houden wordt er elk jaar een 'Grote Avond' georganiseerd. Een toneelstuk vol muziek en dans dat wordt opgevoerd door leerlingen.

Profilering
Uitgangspunt voor Greijdanus is dat we geloven dat we mogen en moeten schitteren in God’s licht. Dat is een belofte en een opdracht. Als mensen zijn we bedoeld om Hem te verheerlijken. Dat kunnen we alleen als we onze eigen identiteit in Christus ontdekken. Als we onze unieke gaven kennen en die willen inzetten om Hem groot te maken. Dat is prachtig, omdat je mag weten dat je schitterend bent en het daagt uit om eraan te werken om nog mooier te worden. Je gaat stralen als je Zijn heerlijkheid laat zien in wie je bent en wat je doet. Daarmee verlicht je je omgeving. Op school, in de klas, thuis en in de maatschappij. Op het Greijdanus willen we je het Licht doorgeven en je helpen om te schitteren. We stimuleren elkaar om op zoek te gaan naar je persoonlijke identiteit in Christus. Om te ontdekken wat je unieke talenten zijn die je kunt inzetten tot Zijn eer en om anderen te helpen. Zo willen we samen het Licht uit te dragen in de wereld.

Werkwijze
Een gereformeerde school zijn betekent dat in alles wat we doen - in vakken, projecten, gesprekken en dingen die we organiseren - we onze identiteit centraal stellen. Hiervoor hebben we waarden geformuleerd die daarbij richting geven: Christus volgen, groeien, samen, dienstbaar, verschil, verantwoord en genieten. Unieke elementen die de school kenmerkt en waarin we ‘Schitteren in Zijn licht’ praktisch vertalen in wat we doen.