Het Steunpunt

Al enkele jaren begeleiden wij op het Greijdanus leerlingen die een extra steuntje in de rug, meer begeleiding of  bijvoorbeeld extra controle nodig hebben. Deels gebeurt dit door de mentoren. Is echter de tijd en de expertise van een mentor niet toereikend dan kan hij/zij vragen om ondersteuning vanuit het steunpunt

In het Steunpunt wordt samengewerkt door een begeleider van Greijdanus, ambulant begeleiders van de Ambelt en een orthopedagoog. Daarnaast is het studiecentrum er ook voor leerlingen die tijdelijk hulp nodig hebben vanwege kortdurende problemen of vanwege gezondheidsproblemen.

Het steunpunt is een ruimte in school. De ruimte is ingedeeld met werkplekken voor leerlingen, een afgescheiden gespreksruimte en een pauzeplek.
Leerlingen die extra hulp nodig hebben worden opgevangen, ondersteund en begeleid. Soms zijn een of twee afspraken al voldoende. Ook maken we mee dat er dagelijkse of wekelijkse ondersteuning vereist is.
Leerlingen hebben niet zomaar toegang tot het steunpunt Leerlingen met een lgf (rugzakje) hebben altijd toegang. Wel maken we hier vooraf afspraken over met de mentor. Daarnaast kan de mentor in overleg met de leerlingbegeleider aangeven welke leerlingen ook specifieke hulp nodig hebben.

De mentor kan het Steunpunt inschakelen wanneer de leerling veel hulp nodig heeft bij het plannen en organiseren van huiswerk, het noodzakelijk is een time-out mogelijkheid te creëren, het noodzakelijk is dat de leerling een rustige werkplek heeft waar wel begeleiding aanwezig is om te kunnen aansturen of ondersteunen. De frequentie waarmee de leerling in het studiecentrum komt en de duur ervan worden van te voren met de mentor, leerling en ouders besproken.. De mentor blijft de regie houden en geeft informatie door aan het docententeam.

Op deze wijze willen we een veilige plek creëren in school en begeleiding die aansluit bij de behoefte van de leerling. Daarmee wil het Steunpunt ouders ondersteunen in hun opvoedende taak en docenten in hun taak van begeleiding van leerlingen met extra zorgvragen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de zorgcoördinator:

A.D. Roorda
T 038 - 469 8508 
E a.d.roorda@greijdanus.nl