Schoolarts

Binnen het Greijdanus werkt een schoolarts van de GGD. Het doel van zijn werk is een gezonde groei en ontwikkeling van de leerlingen te bevorderen. Dit betekent het tijdig opsporen, aanpakken, maar ook voorkomen van oorzaken die een gezonde groei en ontwikkeling verstoren, zowel op psychosociaal als op lichamelijk gebied. De schoolarts doet daartoe onderzoek en geeft voorlichting, zowel op individueel als op klassikaal niveau.

Elke leerling van de tweede klas moet een vragenlijst invullen aan de hand waarvan de schoolarts bepaalt bij welke leerlingen een nader onderzoek of gesprek zal plaatsvinden. Voordat de leerlingen de vragenlijst invullen, krijgt u als ouder/verzorger een brief van de GGD met nadere informatie. Heeft u vragen, of wilt u in dit kader bijzonderheden melden, dan kunt u ons dit schriftelijk kenbaar maken. Wij verzoeken u uw brief aan uw kind mee te geven.

De onderzoeken en gesprekken vinden op school plaats. Tijdens de aanwezigheid van de verpleegkundige en/of arts mogen leerlingen van andere groepen/klassen ook een gesprek met de betreffende GGD-medewerker aanvragen. Afhankelijk van de resultaten en de eventuele problematiek kunnen er in overleg met de schoolleiding groepsgerichte activiteiten worden georganiseerd, bijvoorbeeld in de vorm van projecten.

Greijdanus Hardenberg is aangesloten bij het ZAS-project. ZAS staat voor Ziekte Als Signaal. Wanneer bij leerlingen vast gesteld wordt dat ze regelmatig vanwege ziekte verzuimen moet er een ZAS-melding naar de schoolarts gaan. De schoolarts gaat dan onderzoeken waarom er absentie is vanwege ziekte en adviseert ouders en leerling  om de juiste stappen te ondernemen.

Contact
GGD Regio IJssel-Vecht
Postbus 1453, 8001 BL Zwolle
T 038 - 4 281 500 Iedere werkdag bereikbaar van 08.00 - 10.00 uur en 12.00 - 13.00 uur.
www.rijv.nl/ggd