Leerwegondersteuning (lwoo)

Sommige kinderen hebben het nodig om extra hulp te krijgen bij het leren. Zij hebben een speciale onderwijsbehoefte. Op het Greijdanus doen we dat zoveel mogelijk binnen de klas. De docenten houden rekening met dyslexie, dyscalculie of adhd. En er is nog veel meer waarmee ze rekening willen en kunnen houden. We hebben overleg met de leerlingbegeleider, de dyslexiespecialist of de orthopedagoog (opvoedkundige).

We bespreken met de basisschool alle leerlingen om te horen welke zorg er nodig is. Of het ook belangrijk is om leerlingen leerweg-ondersteuning te geven. In dit geval wordt er les gegeven door leerkrachten die daar speciaal voor geleerd hebben. Dit noemen we leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo). Dus geen aparte opleiding maar ondersteuning in de groep.  In principe kun je leerwegondersteunend onderwijs in alle drie de leerwegen van het vmbo krijgen. Maar de meeste leerlingen voor lwoo zitten in de basis en kader stroom. Leerwegondersteuning krijg je voor 4 jaar.  Na twee jaar onderwijs stroom je vaak uit naar dat deel van de school waar grotere klassen zijn en waar het vmbo-diploma gehaald wordt.

Klas van 16 leerlingen
Het leerweg ondersteunend onderwijs heeft naast de kleine klassen van maximaal zestien leerlingen de mogelijkheid om specialisten in te schakelen. Die helpen de docenten om onderwijs op maat aan te bieden. In een  (groeps) handelingsplan leggen we vast waar we de nadruk op leggen bij de begeleiding. Ook zijn er speciale trainingen zoals sociale vaardigheidstraining of het bewust omgaan met faalangst. Heel belangrijk vinden wij een goed contact met ouders/verzorgers en daarom heeft de mentor van een klas binnen het leerwegondersteunend onderwijs veel tijd om met de leerling en met ouders te praten.

Leerlingen kunnen een plek krijgen binnen het lwoo als dat volgens de basisschool en ouders echt nodig is. Soms moeten er wat extra onderzoeken en testen gedaan worden om dat duidelijk te maken. Vooraf hebben we hierover een gesprek met de ouders. Samen met de basisschool proberen we dan vast te stellen wat de beste mogelijkheid is.